Ayurveda: het belang van een goed metabolisme en ontslakken

Thee
Moderne ayurveda

Ayurveda: het belang van een goed metabolisme en ontslakken

In dit holistisch kader van een body/mind interactie spelen zowel op het lichamelijke als op het geestelijke vlak nog twee begrippen een zeer belangrijke rol: Agni en Ama.

Agni betekent ‘vuur’ en staat voor alle processen in het lichaam die zorgen voor transformatie. Agni staat voor het spijsverteringsvuur in het maagdarmkanaal, maar ook voor het vermogen dingen mentaal en emotioneel te kunnen ‘verteren’ en zodoende te kunnen verwerken.

Ayurveda kent vele gerichte remedies om met name lichamelijke metabolische processen te ondersteunen. Veel mensen lijden vandaag de dag aan een onregelmatig of te langzaam metabolisme, leidend tot opeenhoping van toxische stoffen of tot overgewicht.