Moderne ‘equivalenten’

Thee
Moderne ayurveda

Moderne ‘equivalenten’

Een van de moderne voorlopers op dit gebied is het Human Genome Project, die 40.000 genen in mensen in kaart heeft gebracht. Op grond hiervan heeft men een technologie ontwikkeld waarbij iemands unieke predispositie ingeschat kan worden. Vervolgens kan op basis daarvan een volledig op de persoon afgesteld interventieplan worden opgesteld en ziekte worden voorkomen. In wezen gaat het hier om een aanpak die altijd al door en binnen ayurvedische geneeskunde wordt gebruikt. Een Vata-, Pitta- en Kapha-evaluatie is in feite niets anders dan een genetische evaluatie, maar dan in ayurvedische termen. En net als in Ayurveda, beschouwt men in een project als de Human Genome Project de relatie van de persoon in kwestie met diens omgeving als een van de sleutels bij het al of niet tot ontwikkeling komen van de predispositie. Ayurveda omschrijft de invloeden van de omgeving, net als de basisconstitutie zelf, met name in termen van Vata, Pitta en Kapha. Zo kan een Vata-omgeving of -factor een persoon met een overheersende Vata-constitutie makkelijker uit balans brengen, op grond van de Vata-gerichte predispositie van de persoon in kwestie. In het Human Genome Project worden de beïnvloedende omgevingsfactoren gedefinieerd op een manier die zeer doet denken aan de manier waarop Ayurveda al eeuwenlang dergelijke invloeden definieert én actief inzet, zowel preventief als genezend. Hieronder volgt een overzichtje daarvan:

Human Genome Project Ayurveda

  • leefstijl en gewoonten
  • Vihara – leefstijl en dagelijkse gewoonten
  • dieet Ahara – dieet
  • supplementen Aushada – (genees-)middelen
  • biochemische verstoringen Agni en Ama – metabolische processen; enzymatische en hormonale processen, en verstoringen daarin
  • blootstelling aan toxische stoffen en invloeden Visha – toxische substanties en invloeden