Een stukje geschiedenis

Stairs
Historie
Een stukje geschiedenis
Ayurveda is een traditonele gezondheidswetenschap waarvan de wortels waarschijnlijk in de tijden van de Veda’s liggen. Men gaat ervan uit dat de Veda’s – een verzameling van wetenschappelijk-religieuze teksten – 6000 jaar oud zijn.
 
De Veda’s gaan over religieuze, filosofische en wereldse onderwerpen: gezondheid en geneeskunde komen in de Veda’s ook aan de orde, zij het niet zo uitgebreid. Er zijn vier belangrijke Veda’s – boeken met overgeleverde kennis – en een aantal sub-Veda’s. In een van de Veda’s – de Atharva Veda – zijn een aantal duidelijke verwijzingen naar geneeskundige praktijken en kennis te vinden.
 
Het waren de Veda’s die in India aan de basis van zowel de religie en mythologie als van de filosofie en wetenschap lagen. Ook op het gebied van filosofie en wetenschap was er veel activiteit en ontwikkeling in India. Hoewel filosofie er veel meer holistisch was dan wat nu in het moderne westen onder filosofie wordt verstaan en er altijd aandacht werd besteed aan eenheid van lichaam, geest en ziel en aan het bestaan van het goddelijke, was het tegelijkertijd wetenschappelijk objectief, empirisch en praktisch gericht.
 
Veel van die praktische gerichtheid is terug te vinden in de basisprincipes zoals die in Ayurveda gebruikt worden. Ayurveda behoort tot de zogenaamde sub-Veda’s, en gaat voornamelijk over gezondheid en ziekte met als uiteindelijk doel en intentie het verschaffen van diep wezenlijk geluk en daarmee de bevrijding van de mens.