Definitie en het doel van Ayurveda

In dit hoofdstuk Definitie en doel Ayurveda vindt u de volgende onderwerpen:

 • Inleiding
 • Definitie van Ayurveda
 • Doel van Ayurveda
 • Gezondheid volgens Ayurveda
 • Het leven volgens Ayurveda

 


Inleiding – Definitie en doel van Ayurveda

De wijsheid, wetenschap en praktische ervaring van Ayurveda zijn enerzijds duizenden jaren oud en worden anderzijds vandaag de dag nog steeds volop beoefend, in India en steeds meer en meer ook in de westerse wereld. Moderne geneeskunde is voornamelijk gericht op het bestrijden van symptomen. Ayurveda heeft ten doel zowel ziekten te genezen als ziekten te voorkomen. Het doet dit door wat we heden zouden benoemen als ‘preventieve gezondheidszorg’ en het plaatst dit gegeven in een holistisch perspectief waar zowel lichaam en geest een rol spelen. Ayurveda legt daarbij veel nadruk op een natuurlijke en gezonde balans in ieders leven, waarbij ervan wordt uitgegaan dat ieder individu daarin uniek is.

 


Definitie van Ayurveda

“Ayurveda is de wetenschap van het lang en gezond leven”

Binnen de rijke religieus-mythologische traditie van India bestaan er meerdere en verschillende versies over het ontstaan van de Ayurvedische geneeskunde. Maar of het nu om wetenschap gaat of om mythologie, voor Ayurveda geldt binnen de Indiase traditie altijd het volgende:

“Ayurveda – de wetenschap van het leven – is tijdloos en eeuwig, het heeft noch een begin noch een einde. Het leven zelf, het intellect, de ziel en het universum hebben eveneens noch een begin noch een einde. Er heeft nooit een tijd bestaan waarin de stroom van het leven of de stroom van universele intelligentie niet stroomde. Daaruit vloeit natuurlijkerwijze voort, dat de wetenschap die zich met het leven bezig houdt, eveneens eeuwig en tijdloos is.”

Hitahitam sukham dukham ayustasyah hitahitam
Manam cha tachcha yatroktam ayurvedah sa uchyate.

Bovenstaande sutra betekent:

“Dat wat ons vertelt:

 • wat daarvoor (voor lang en gezond leven) ondersteunend en afbrekend is
 • wat de condities van geluk en misère zijn
 • wat het leven onderdrukt en stimuleert
 • en hoe men mensen kan behandelen

dat is Ayurveda.”

 


Doel van Ayurveda

Het doel van Ayurveda gezonde mensen helpen gezond te blijven en zieke mensen helpen gezond te worden. Om dit doel te bereiken onderwijst Ayurveda een wetenschap die voornamelijk op zelf-kennis en -inzicht gericht is.

Het is een wetenschap van het leven die bestaat uit een filosofie en praktijk van genezen op zowel medisch als metafysisch niveau. Het praktiseren van Ayurveda is erop gericht menselijk geluk en gezondheid alsmede creatieve groei te stimuleren.

Dit alles teneinde de vier basisbehoeften van het menselijke leven te vervullen:

 • Dharma – levenstaak van ieder individu binnen de maatschappij
 • Artha – welvarendheid voor iedereen
 • Kama – welzijn en genot voor iedereen
 • Moksha – bevrijding en verlichting

 


Gezondheid volgens Ayurveda

Binnen de Ayurveda wordt ware gezondheid aangeduid met de term Swastha, hetgeen betekent “staan in je ware zelf”.

Sama dosha samagnisca sama dhatu mala kriyah
prassanatmendriya manah svastha itya bhidhiyate.

Bovenstaande sutra betekent:

“Hij/zij die in zich in zijn ware zelf bevindt, wiens Doshas (biokrachten) in evenwicht zijn, wiens Agni (metabolisme) in evenwicht is, wiens weefsels gezond zijn, wiens uitscheiding van afvalproducten goed is, wiens handelingen juist zijn, en wiens geest, ziel en zintuigen in extase zijn, hij/zij wordt gezien als iemand die perfect gezond is.”

 


Het leven volgens Ayurveda

Ayurveda biedt een holistische benadering van het leven met vele niveaus van dynamiek en interactie. Een belangrijk aspect daarbij wordt gevormd door het uitgangspunt dat lichaam en geest voortdurend met elkaar in interactie zijn en elkaar wederzijds beïnvloeden. Ook modern wetenschappelijk en medisch onderzoek beweegt steeds meer in de richting van acceptatie van een dergelijk uitgangspunt. Daarbij is ook steeds meer duidelijk dat met name de hormoonklieren en -systemen in het lichaam een belangrijke rol spelen als brug tussen het emotioneel-mentale enerzijds en het lichamelijke anderzijds. Ayurveda heeft altijd al veel aandacht aan deze interactie besteed en haar expertise op dit gebied kan van veel nut zijn bij het effectief implementeren van deze bevindingen. Ayurveda is rijk aan wat men zou kunnen omschrijven als body/mind remedies, hetgeen bij de behandeling van vandaag de dag steeds meer voorkomende duidelijke psychosomatische aandoeningen van groot nut kan zijn. Behalve remedies heeft Ayurveda hier nog meer te bieden, met name op het gebied van het therapeutisch inzetten van bijvoorbeeld yoga of meditatie, de waarde waarvan ook in de medische wereld steeds meer wordt ingezien en geaccepteerd.

Sharirendriya satvatma samyogodhari jivitam
mityagas chanubandhascha paryanair ayur ucyate.

Bovenstaande sutra betekent:

“Het leven is de intieme relatie tussen:

 • lichaam
 • geest
 • zintuigen
 • ziel.”

 


 

Copyright © 2003 Holisan BV, Lelystad