De wortels van Ayurveda

Stairs
Historie

De wortels van Ayurveda

Ayurveda is een geneeskundig systeem dat een wetenschappelijke filosofie alsmede een manier van leven omvat, nauw gekoppeld aan de natuurlijke kringlopen van het universum.

Dat maakt Ayurveda dan ook letterlijk en figuurlijk ‘universeel’.
Ayurveda wordt tot op de dag van vandaag nog door vele, vele mensen succesvol toegepast en beoefend, met name in India en in het Aziatische continent: Ayurveda is op die manier bekend bij meer dan één vijfde van de wereldbevolking.

Hoewel Ayurveda in de westerse wereld bij lang niet zoveel mensen bekend is, is het een interessant en belangrijk gegeven dat het het enige niet-westerse geneeskunde systeem is dat door de Wereld Gezondheid Organisatie als een volledig geaccepteerd gezondheidssysteem erkend is.