Ayurveda als een biodynamisch model

Thee
Moderne ayurveda

Ayurveda als een biodynamisch model

Ayurveda biedt een holistische benadering met vele niveaus van dynamiek en interactie. Een belangrijk aspect daarbij wordt gevormd door het uitgangspunt dat lichaam en geest voortdurend met elkaar in interactie zijn en elkaar wederzijds beïnvloeden.

Ook modern wetenschappelijk en medisch onderzoek beweegt steeds meer in de richting van acceptatie van een dergelijk uitgangspunt. Daarbij is ook steeds meer duidelijk dat met name de hormoonklieren en –systemen in het lichaam een belangrijke rol spelen als brug tussen het emotioneel-mentale enerzijds en het lichamelijke anderzijds.

Ayurveda heeft altijd al veel aandacht aan deze interactie besteed en haar expertise op dit gebied kan van veel nut zijn bij het effectief implementeren van deze bevindingen. Ayurveda is rijk aan wat men zou kunnen omschrijven als body/mind remedies, hetgeen bij de behandeling van vandaag de dag steeds meer voorkomende duidelijke psychosomatische aandoeningen van groot nut kan zijn.

Behalve remedies heeft Ayurveda hier nog meer te bieden, met name op het gebied van het therapeutisch inzetten van bijvoorbeeld yoga of meditatie, de waarde waarvan ook in de medische wereld steeds meer wordt ingezien en geaccepteerd.